Mindful Business är ett konsultbolag som genom medveten närvaro får både företag och människor att växa. Våra metoder ger dig förutsättningar att skapa fokus, kreativitet och närvaro för att du ska kunna verka i en värld som blir allt mer komplex, snabbrörlig och digitaliserad.