Lider ditt företag av organisatorisk stress?

Det är inte bara individer som kan lida av stress utan hela företaget kan ibland ha gått in i en fas som ger upphov till organisatorisk stress.

Symptom på organisatorisk stress
En organisation som är i förändring känner oftast av förhöjda stressnivåer då de flesta arbetsroller både på formell och informell nivå blir otydliga. Och om ledningen inte har lyckats påvisa vart man ska i förändringen och inte heller har tydliga processer för vägen dit så bidrar det ytterligare till en förhöjd stressnivå för företaget.

Lider ditt företag av organisatorisk stress?
Lider ditt företag av organisatorisk stress?

Otydligt ledarskap, avsaknad av fokus och oförmåga att fatta beslut är andra faktorer till organisatorisk stress utan att företaget behöver vara i förändring. På grupp eller avdelningsnivå ser vi svaga samarbetsrelationer och att försvara sin position blir viktigare än att hitta samsyn. Individen får svårt att bedöma om denne gör ett bra jobb och upplever frustration och minskad arbetsglädje.

Även när ledningen är under hård press så påverkas affärsprocesserna och därmed medarbetarnas förmåga att hantera sina arbetsuppgifter. När detta händer så kommer det att orsaka stress, både på ledning- och medarbetarnivå.

En dyr och ond cirkel
Vi har nu en ond cirkel där den stressade individen bidrar till mer stress som påverkar gruppen och därefter hela organisationen som sen i sin tur påverkar grupp och individ. Har vi hamnat i den onda cirkeln så brukar effekterna bli hög sjukfrånvaro, hög medarbetaromsättning och en kultur där fientlighet blomstrar. Som organisation och individ lägger vi mer tid på korridorsnack och hitta personer eller händelser som vi kan skylla på än att titta på lösningar och ta företaget framåt.

Det säger sig självt att denna cirkel är både dyr och ohållbar i längden. Förutom att kostnaderna för sjukfrånvaro och nyrekryteringar ökar så rusar även kostnaderna för ineffektivitet. Och pågår den organisatoriska stressen under en längre tid så minskar även innovationskraften och med det uteblivna intäkter. Då organisatorisk stress får företaget att rikta sin kraft och energi åt fel håll så är det en viktig fråga att titta närmare på.

Lider vårt företag av stress?
Vad säger de senaste medarbetarenkäterna, hur ser sjuktalen ut och hur upplever du samarbetsförmågan på företaget? Att bryta ett beteende oavsett vilket kräver alltid en del självinsikt innan du kan börja åtgärda problemet. Så ett första steg är att observera ditt eget, gruppen och organisationens beteende. Ökar alternativ minskar vårt beteende företagets stress? Är du ledare är det än viktigare att du inte tar med din egen negativa energi in på ett möte eller i ett samtal med dina medarbetare.

Har du svårt att få en klar bild kan du ta hjälp utifrån eller av en undersökning. Undersökningen ska ge dig en bild av vad som orsakar stressen och om det finns dold stress som inte går att uppfatta genom t.ex. samtal. En av utmaningarna är att de flesta kanske upplever stressen som en del av företagskulturen. Du kan då behöva ställa andra frågor som lyfter fram symptomen istället för att ställa raka frågor om medarbetarna känner sig stressade eller inte.

5 steg till en stressfri organisation
Om du har kommit fram till att er organisation lider av stress så kan följande steg vara en början på ett mer fokuserat, produktivt och avslappnat företag!

  1. Observera dig själv och vart du riktar din stress. För du den vidare eller har du tekniker som hjälper dig att slappna av?
  2. Sätt tydliga mål och roller för alla i organisationen, varför finns vi och varför gör vi det vi gör? Mening skapar lust och engagemang.
  3. Öka kommunikationen! Där det inte finns information så fyller vi oftast i luckorna själva, och det är troligare att du som individ målar ett negativt stressande scenario än ett positivt kreativt!
  4. Prioritering och fokus vad är det som är viktigast och varför? En av de första förmågorna du förlorar när du är stressad är förmågan att prioritera, allt känns lika viktigt vilket ytterligare spär på stressen. Så hjälp din organisation med fokus och vad som är viktigast just nu.
  5. Stresshanteringstekniker som mindfulness, motion och stödsamtal. Mindfulness ger på individnivå mellan 30 – 40% lägre stress säger olika studier. Motion ska enligt forskarna vara det mest effektiva sättet att komma ner i stress. Och att ha någon att prata med när det känns tungt är både bekräftande och ett sätt att hjälpa individen till mer fokus och med det mindre stress.

Vill du ha fler tips och idéer hur du kan få både dig själv och ditt företag att växa. Prenumerera på Mindful Business nyhetsbrev.    

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s